Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Fondindikator

- Att fler skulle välja aktiefonder än räntefonder beror sannolikt på två faktorer. För
det första har börsen gått bra de senaste två åren och det har bidragit till att förtroendet
för aktier som sparform börjar återvända. För det andra medför det extremt låga
ränteläget att avkastningen på räntebärande sparande upplevs som låg, säger
Gunilla Nyström, privatekonom, SEB.
 
Kön, utbildning och inkomstnivå är avgörande för hur man väljer sparform
 
50 procent av männen mot 30 procent av kvinnorna skulle i dag välja aktiefonder framför räntefonder och nästan dubbelt så många av de med hög inkomst skulle välja aktiefonder framför räntefonder. Endast ett fåtal (6 procent) av de tillfrågade med lägre utbildning skulle idag välja en så kallad högriskfond. Motsvarande andel med hög utbildning är 27 procent.
 
- Det blir lätt så att kunderna gör allt för tvära kast i sitt sparande istället för att skapa en bra långsiktig balans. Räntefonder är bra för den som har som primärt mål att reducera risken. Det är dock viktigt att kunden förstår vilken avkastningsnivå han/hon kan förvänta sig. Det är naturligtvis inte bra att ge ett råd som innebär att kunden får för hög risk. Men det är heller inte bra att rekommendera en placering med för låg risk, det innebär ju en risk att avkastningen blir en besvikelse, säger Cecilia Lager, vd, SEB Fonder
 
Vi definierar SEB:s Fondindikator som skillnaden mellan andelen personer som idag skulle välja att investera i aktie - respektive räntefonder. Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska personer om deras val mellan aktiefonder och räntefonder.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,9 miljoner internetkunder. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.