Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s delårsrapport januari-mars 2005

Ännu ett starkt kvartal: 2,7 miljarder
 
 • Rörelseresultatet för första kvartalet 2005 uppgick till 2 689 Mkr, i princip oförändrat jämfört med såväl första kvartalet 2004 som föregående kvartal. Mer än 50 procent genererades utanför Sverige.
 • Nettoresultatet (vinst efter skatt) uppgick till 2 004 Mkr, en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande period i fjol och 3 procent bättre än föregående kvartal.
 • Intäkterna förbättrades med 4 procent jämfört med första kvartalet i fjol och var oförändrade jämfört med föregående kvartal. Lån- och leasingvolymerna ökade med 7 procent under kvartalet.
 • Kostnaderna ökade med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol till följd av förvärv och tillväxtinvesteringar främst utanför Sverige, men sjönk med 1 procent jämfört med föregående kvartal.
 • Kreditförlusterna var stabila på en fortsatt låg nivå.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 15,5 procent (15,5), och vinsten per aktie var 2:99 kronor (2:83).
 • Samtliga jämförelsesiffror är omräknade i enlighet med de nya redovisningsprinciperna International Financial Reporting Standards (IFRS).
 •  
   
  Koncernchefen kommenterar

  Än en gång levererar SEB ett starkt kvartalsresultat. Våra investeringar i tillväxt liksom vårt 3 C-program fortsätter att bära frukt. Året har inletts positivt med en intäktsökning på 4 procent jämfört med motsvarande period 2004. Ansträngningarna att erbjuda hela SEB:s utbud av tjänster till våra kunder genom ökad korsförsäljning, "Ett SEB", har gett resultat - trots rådande ränteklimat och tuff konkurrens. Volymer och marknadsandelar har ökat inom flera områden. Kostnaderna är i fokus men har ökat till följd av satsningar på hemmamarknader utanför Sverige och mindre förvärv.
   
  Corporate & Institutions fortsätter att generera ett stabilt resultat med ökade volymer i Norden och i Tyskland. Försäljningsaktiviteterna inom Nordic Retail & Private Banking tog fart mot slutet av kvartalet. Den positiva trenden i volymer för bolån, konsumentkrediter och kort består. Marginalpressen är kännbar i bägge divisionerna.
   
  I Tyskland fortsätter kostnaderna att minska, men låg aktivitet i ekonomin håller tillbaka intäkterna.
   
  SEB Asset Management har ökat totalt förvaltat kapital till den högsta nivån någonsin och har även stärkt sin position i Nordeuropa; hemmamarknaderna utanför Sverige svarade för mer än 50 procent av nettoförsäljningen.
   
  SEB Trygg Liv levererar ännu ett gott resultat och är väl positionerat för ytterligare vinsttillväxt, då Codan Pension i Danmark utvecklas ännu bättre än förväntat.
   
  Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk.