Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Sänkta reporäntan får fler att tro på stigande bostadspriser
 
Efter två månader med fallande optimism om prisutvecklingen på bostäder ökar åter andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser den kommande tolvmånadersperioden. Nu tror 68 procent av de tillfrågade att bostadspriserna kommer att stiga, att jämföra med 66 procent i juni.
 
-        Riksbankens sänkning av reporäntan i juni har spätt på hushållens optimism om bostadspriserna. Lägre ränta väger alltså tyngre vid synen på bostadspriserna än oron för arbetslöshet, som ju verkat dämpande på hushållens konsumtion under våren, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Av de hushåll som har lån med rörlig ränta svarar tretton procent att de har för avsikt att binda räntan på sina lån under den kommande tremånadersperioden. Det är fyra procentenheter fler än föregående månad. I maj var det endast 6 procent som avsåg att binda.
 
-        Att fler hushåll planerar att binda är sannolikt ett uttryck för att de bundna räntorna nått en så låg nominell nivå att de upplevs som attraktiva oavsett om den rörliga räntan är ännu lägre. Fortfarande väljer dock den övervägande majoriteten av dem med rörlig ränta att fortsätta med det, säger Gunilla Nyström.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I julimätningen ligger indikatorn på 55, att jämföra med 54 föregående månad.
 
Många hushåll tänker konsumera upp sina "räntepengar"
 
I samband med Boprisundersökningen har Demoskop på SEB:s uppdrag frågat de hushåll som har lån med rörlig ränta hur de tänker använda de pengar som de får över till följd av räntesänkningen. 287 personer har besvarat frågan och de har kunnat välja flera svarsalternativ, varför det sammanlagda procenttalet summerar till mer än hundra.   
 
46 procent svarar att de tänker använda extrapengarna till konsumtion, en tredjedel avser att spara pengarna och cirka en fjärdedel avser att använda dem till amortering. Endast åtta procent har inte bestämt sig för hur de ska använda pengarna.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.