Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Fortsatt optimism om bostadspriserna
 
För andra månaden i följd ökar andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser den kommande tolvmånadersperioden. Nu svarar 65 procent av de tillfrågade att de tror att bostadspriserna kommer att stiga, att jämföra med 57 procent förra månaden.
 
- Nollinflation bidrar till att hushållen räknar med låga räntor för lång tid framåt och de fortsatt låga räntorna får hushållen att bli mer positiva om bostadsprisutvecklingen, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Som vanligt syns regionala skillnader i mätningen. Av exempelvis tillfrågade skåningar räknar 71 procent med stigande bostadspriser, att jämföra med 58 procent av tillfrågade västsvenskar. 
 
Endast fem procent av de hushåll som har lån med rörlig ränta svarar att de avser att binda sina lån under den kommande tremånadersperioden. Det är den lägsta siffran sedan Boprisindikatorn startade för två år sedan.
 
-  Hushållen räknar med att dagens stillastående konsumentpriser gör att det lär dröja innan Riksbanken kommer att börja höja räntan. I en sådan räntemiljö ser hushållen inte några skäl till att binda räntan, säger Gunilla Nyström.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I marsmätningen uppgår indikatorn till 49, att jämföra med 43 föregående månad. 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,9 miljoner internetkunder. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.