Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Efter fem månader med fallande optimism ökar åter antalet hushåll som tror på stigande bostadspriser den kommande tolvmånadersperioden. Nu svarar 57 procent av de tillfrågade att de tror att bostadspriserna kommer att stiga, att jämföra med 52 procent förra månaden. Och andelen som tror att bostadspriserna ska falla minskar från 21 procent till 14 procent.
 
Att optimismen åter ökar kring bostadspriserna bekräftar tydligt den starka kopplingen mellan ränteutvecklingen och bostadspriserna, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström. Riksbankens senaste räntebesked, som talar för att den rörliga boräntan kommer att ligga kvar på dagens rekordlåga nivå en längre period framåt, är sannolikt den faktor som påverkar mest. Men också att de bundna boräntorna den senaste tiden fallit tillbaka ytterligare, från en redan tidigare mycket låg nivå.
 
Som vanligt syns regionala skillnader i mätningen och mönstret med mer optimistiska skåningar än stockholmare är tydligare än i någon annan mätning. Hela 66 procent av skåningarna tror på stigande bostadspriser, att jämföra med endast 49 procent av stockholmarna. 
 
Andelen hushåll som svarar att de avser att binda sina lån under den kommande tremånadersperioden har halverats sedan föregående mätning. Nu svarar endast sex procent av dem som har rörlig ränta på sina bolån att de avser att binda inom tre månader, mot tolv procent förra månaden.
 
Hushållen känner ett förtroende för att den rörliga boräntan kommer att ligga kvar på dagens nivå en längre period framåt. Det minskar benägenheten att binda, säger Gunilla Nyström.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I februarimätningen uppgår indikatorn till 43, att jämföra med 35 föregående månad. 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.