Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Nu stiger på nytt hushållens optimism om bostadspriserna. Hela 71 procent tror på stigande fastighetspriser under det närmaste året, medan 13 procent tror på fallande priser. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn steg till 58 i november från 55 föregående månad.
 
- Hushållen har blivit mer optimistiska, vilket är något förvånande med tanke på att marknadsräntorna vänt upp under hösten, säger Henrik Mitelman, chefstrateg på SEB Merchant Banking.
 
- Hushållens ökade skuldsättning utgör ett betydande problem för Riksbanken. Prisuppgången på fastigheter kan inte i sig motivera en snar räntehöjning, men tveklöst kan det påskynda en sådan när inflationsutsikterna blir mindre ljusa, säger Henrik Mitelman.
 
Av dem med rörlig ränta på bolånen svarar endast 11 procent att de har för avsikt att binda sina lån inom den närmaste tremånadersperioden.
 
- Hittills har hushållens strategi att välja rörlig ränta varit riktig, men visst utgör det en risk den dag Riksbanken lättar på gasen, menar Henrik Mitelman. I dagsläget kan även försiktiga räntehöjningar påverka såväl konsumtion som fastighetspriser.
 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.