Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

För femte månaden i följd faller andelen hushåll som tror att bostadspriserna ska stiga inom den kommande tolvmånadersperioden. Optimisterna är dock fortfarande i klar majoritet. I januarimätningen tror 52 procent att priserna ska fortsätta upp, att jämföra med 58 procent i december. Så få optimister har det inte varit någon gång sedan mätningarna började i april 2003.
 
Det stora fallet i SEB:s Boprisindikator har ännu inte avspeglats i mätningar om hushållens generella syn på sin och Sveriges ekonomi, säger Henrik Mitelman, chefstrateg (räntor) SEB Merchant Banking. Däremot ser vi nu en risk att hushållen blir lite mindre optimistiska framöver.

Av dem med rörlig ränta på bolånen svarar tolv procent att de har för avsikt att binda sina lån inom den närmaste tremånadersperioden, vilket är en klar uppgång sedan föregående månad då endast åtta procent övervägde att binda.

- Att räntorna ligger på en historiskt extremt låg nivå för närvarande står klart för bolåntagarna. De redan tidigare låga bundna boräntorna har dessutom fallit ytterligare den senaste tiden. Detta har medfört att skillnaden mellan rörligt och bundet minskat. När bolåntagarna upplever att kostnaden för den försäkring mot ränteuppgångar som bunden ränta ändå innebär är låg ökar benägenheten att binda, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I december uppgick indikatorn till 35, att jämföra med 37 i november och 41 i oktober.
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.