Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB utser företagarekonom

I rollen som företagarekonom ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Några av de områden som företagarekonomen kommer att fokusera på är företagets förutsättningar för tillväxt, trygghetslösningar och småföretagens utlandsaffärer.
 
-          Hur man startar och expanderar verksamheter är naturligtvis centralt. Att hjälpa små- och medelstora företag som vill växa är en angelägenhet för hela samhället, säger Ingela Hemming.
 
 Som företagarekonom kommer Ingela att ha tät kontakt med små- och medelstora företag, och nära dialog kring frågor som är viktiga för deras verksamheter.
 
-          I takt med att europeiseringen har ökat har vi också märkt ett växande behov av kunskap kring utlandsaffärer. Även mindre företag ser sig nu om efter nya marknader utanför våra gränser. Eftersom omvärlden förändras i snabb takt är det också viktigt att hela tiden se över de trygghetslösningar som företagen behöver. Redan när man går från att vara anställd till att starta företag blir behoven av olika försäkringslösningar påtaglig, säger Ingela Hemming.
 
Ingela Hemming är 37 år och civilekonom med inriktning på Internationell ekonomi från Uppsala. Hon har arbetat med företags- och tillväxtfrågor bland annat på Nutek, Finansdepartementet och i Europaparlamentet.
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.