Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv lanserar fondförsäkring med garanti

GarantiFörsäkring är i grunden en fondförsäkring, men med en inbyggd garanti. Produkten placerar i en aktivt förvaltad fond som därmed gör det möjlighet att få del av börsens uppgångar.
 
Garantin innebär att spararna garanteras minst 90 procent av insatt kapital. Efter fem år tillkommer även uppgradering halvårsvis som innebär en form av värdesäkring som fortsätter under hela spar- och utbetalningstiden. Vid varje pensionsutbetalning får kunden det högsta av fondvärdet eller det garanterade värdet. Det innebär att det garanterade beloppet under utbetalning blir en verklig försäkring mot att alltför stora börsfall ska påverka pensionen.
 
-          Det här är en helt ny produkt som tillmötesgår pensionsspararnas önskan av att inte riskera kraftiga fall i sitt sparande, men samtidigt vara med i börsens uppgångar. Med GarantiFörsäkring kan vi erbjuda dem det, säger Ingrid Jansson, chef Affärsutveckling SEB Trygg Liv. Att garantinivån är 90 procent har helt enkelt att göra med att det ger större möjlighet att placera i aktier till rimlig kostnad, vilket i sin tur ger större möjlighet till positiv avkastning.
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.