Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB tillkännager bud på aktierna i Privatbanken ASA

 •          SEB tillkännager bud på alla utestående aktier, teckningsrätter och konvertibla skuldebrev i Privatbanken ASA (Privatbanken). Budet är i linje med SEB:s ambition att stärka sin position i Nordeuropa ytterligare. SEB:s verksamhet i Norge omfattar för närvarande corporate banking, investment banking, kortverksamhet och private banking med 500 000 kunder och 400 medarbetare. Privatbanken, en nischbank med en inriktning mot den övre delen av privatmarknaden, kompletterar SEB:s nuvarande position i Norge väl.
 •  
 •          Budpriset är 17 nkr per aktie i kontanter, motsvarande en premie på 9,7 procent över den senaste stängningskursen på Oslobörsen.
 •  
 •          Den 24 april 2005 förvärvade SEB 6 294 948 aktier motsvarande 9,99 procent av utestående aktier i Privatbanken. SEB har även erhållit förhandsaccept för aktier, teckningsrätter och konvertibla skuldebrev motsvarande 49 805 156 aktier.
 •  
 •          SEB har därmed förvärvat och fått förhandsaccept för aktier, teckningsrätter och konvertibla skuldebrev motsvarande 74,8 procent av aktiekapitalet i Privatbanken efter full utspädning.
 •  
 •          Budet är villkorat av accept från aktieägare och innehavare av konvertibla skuldebrev som inklusive aktier ägda av SEB, representerar mer än 90 procent av aktierna efter full utspädning. Budet är även villkorat av relevanta myndigheters godkännande liksom för en tillfredsställande due-diligence.
 •  
  Privatbanken är en oberoende bank med inlåning (6,2 miljarder nkr 2004) och bolåne- och fastighetsutlåning (6,1 miljarder nkr 2004). Banken har 14 000 kunder och 35 medarbetare huvudsakligen i Osloområdet. Privatbankens resultat före skatt uppgick 2004 till 75 miljoner nkr och avkastningen på eget kapital till 11 procent.
   
  -          SEB har bedrivit bankverksamhet i Norge i över tio år och har över åren intagit en ledande position inom storföretagssidan och investment banking. SEB har även tätplatsen inom kortsidan. Vi är en nordeuropeisk bank och vår ambition är att stärka vår position i Norge även på privatmarknaden och då inom private banking och mot de mer krävande privatkunderna , säger SEB:s koncernchef Lars H Thunell.
   
  -          Privatbanken med sin inriktning mot det övre segmentet på privatmarknaden kompletterar vår nuvarande position väl och utgör en bas för ytterligare intäktsökningar i Norge. Synergieffekterna med vår nuvarande verksamhet i Norge uppskattas till 75 miljoner nkr årligen inom en tvåårsperiod. Förvärvet innebär en positiv effekt på vinsten per aktie redan under 2005, fortsätter Lars H Thunell.
   
   
  Detaljer för det frivilliga budet återges nedan:
   
  -        Budpriset är 17,0 nkr i kontanter per aktie motsvarande ett totalt värde på Privatbankens utestående aktier till 1 071 miljoner nkr.
  -        Budpriset är 13,60 nkr per konvertibelt skuldebrev med nominellt värde om 10 nkr.
  -        Budet motsvarar ett sammanlagt värde på Privatbankens eget kapital på 1 275 miljoner nkr efter full utspädning.
  -        Räntekompensation kommer att betalas med en årlig ränta om 3 procent för aktier , teckningsrätter och konvertibla skuldebrev räknat från accept till den dag då förvärvet fullföljs.
  -        Ett prospekt kommer att utarbetas och distribueras till Privatbankens aktieägare så snart som möjligt.
   
  Enskilda Securities har varit finansiell rådgivare till SEB och Thommessen Krefting Greve Lund juridisk rådgivare. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 680 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum, Polen och Ukraina. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,9 miljoner gör sina bankaffärer över internet. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.