Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB stärker investment banking-verksamheten

  • SEB stärker investment banking-verksamheten inom division SEB Merchant Banking, tidigare Corporate & Institutions, för att bättre kunna möta kundernas behov av integrerade finansiella tjänster.
  • Verksamheterna Equities och Research inom Enskilda Securities bildar tillsammans med annan aktierelaterad verksamhet i divisionen en ny enhet, SEB Enskilda Equities, inom affärsområdet Trading & Capital Markets.  Chef för Trading & Capital Markets är Anders Johnsson.
  • Stefan Carlsson är utsedd till chef för SEB Enskilda Equities och Björn Jansson fortsätter som chef för Equity Research inom SEB Enskilda Equities.
  • SEB Enskilda Corporate Finance blir ett affärsområde inom divisionen. John Abrahamson kommer att avgå som VD för Enskilda Securities för att helt fokusera på rollen som chef för SEB Enskilda Corporate Finance.
 
SEB är redan idag den ledande investmentbanken i Norden med topprankningar inom flertalet områden. Samtidigt hårdnar konkurrensen, utvecklingen av nya produkter accelererar och branschen konsolideras allt mer. Med en samlad investment banking-verksamhet skapar SEB nu en bredare bas och bättre förutsättningar för investeringar i produktutveckling och kompetens. Det leder till ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet. I det nya affärsområdet Trading & Capital Markets ingår aktie-, ränte- skuld- och valutaverksamhet liksom analys.
 
-        Genom att samla investment banking-verksamheten kan SEB erbjuda företag och institutionella kunder ett bättre och mer integrerat tjänsteutbud. De enheter som förs samman betjänar idag till stor del en gemensam kundbas såväl i Norden som internationellt, säger Magnus Carlsson, vice VD i SEB och chef för division SEB Merchant Banking. Ambitionen är att ytterligare stärka vår position som den ledande investmentbanken i Norden.
 
-        Marknadsförutsättningarna för framförallt aktiesidan har förändrats de senaste åren och därmed har förutsättningarna även ändrats för Enskilda Securities. SEB skapar nu en enhet som har en större produktbredd och en finansiell slagkraft och som därmed kan satsa fullt ut inom investment banking framöver. Detta kommer att gynna såväl våra kunder som medarbetare, säger John Abrahamson, idag VD för Enskilda Securities och chef för SEB Enskilda Corporate Finance.
 
 
 
Den nya organisationen berör drygt 400 medarbetare i Enskilda Securities och knappt 500 inom nuvarande Trading & Capital Markets. Integrationsarbetet inleds direkt.
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 680 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum, Polen och Ukraina. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner gör sina bankaffärer över internet. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
För ytterligare information kontakta:
Magnus Carlsson, Chef SEB Merchant Banking, 08-22 19 00
John Abrahamson, VD Enskilda Securities, 08- 52 22 95 00
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationschef, 08-763 8577, 070-550 35 00