Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB publicerar i dag nya Eastern European Outlook

Ekonomierna i Central- och Östeuropa fortsätter att växa snabbt 2005-2006 trots att världskonjunkturen bromsar in och tillväxten i Västeuropa inte tar fart. Ukraina, Lettland, Litauen och Estland ligger i främsta ledet med BNP-ökningar i intervallet 6-7 procent per år. Uppgången i inflation under förra året dämpas i samtliga nya EU-länder med undantag av Litauen.
 
- Vi är fortsatt optimistiska om den ekonomiska utvecklingen i Central- och Östeuropa. Vi räknar också med att Estland, Litauen och Slovenien går över till euron 2007, säger Mikael Johansson, ekonom och chefredaktör för Eastern European Outlook.
 
Rapporten ersätter SEB:s tidigare utgivna Baltic Outlook. Ett växande intresse för Ukraina gör det naturligt att låta analysen omfatta även detta land. Ukrainas tillväxt mattas men förblir god trots att den råvarudrivna exportboomen klingar av och finanspolitiken stramas åt. Nya regeringen startar med ett högt reformtempo.
I rapporten görs även en genomgång av ekonomin i Ryssland och Polen.
 
Rysslands snabba tillväxt dämpas trots fortsatt högt oljepris. De negativa effekterna på investeringsklimatet efter Yukos-affären finns kvar. Konkurrenskraften urholkas och reformprocessen ligger på is.
 
Polens ekonomi bromsar in men återhämtar sig redan i höst. Tre viktiga val hålls i år och en ny, mer reforminriktad regering tar vid efter parlamentsval som väntas i juni.
 
De nya EU-medlemmarna i Central- och Östeuropa är attraktiva för svenska företag som vill flytta ut produktion för att vinna kostnadsfördelar. Antalet anställda i svenskägda koncerner med dotterbolag i dessa länder är drygt 70 000.
 
 
Eastern European Outlook (f d Baltic Outlook) är en ekonomisk och politisk analys av Central- och Östeuropa med fokus på de tre baltiska staterna, Polen, Ryssland samt, från och med detta nummer, även Ukraina. Rapporten, som ges ut två gånger per år, inkluderar även mer översiktliga analyser av Slovakien, Tjeckien och Ungern.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,9 miljoner internetkunder. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.