Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB lämnar bud på samtliga aktier i polska Bank Ochrony Srodowiska S.A. på 73 polska zloty per aktie

 •          SEB tillkännager ett bud på resterande 52,69 procent i Bank Ochrony Srodowiska S.A. (BOS).
 •  
 •          Budpriset är 73 polska zloty per aktie kontant, vilket motsvarar en premie på 35 procent över den genomsnittliga stängningskursen de senaste tre månaderna. Budet värderar BOS aktiekapital till 964 miljoner zloty.
 •  
 •          För att BOS ytterligare ska kunna utvecklas till en verkligt konkurrenskraftig polsk bank behöver den tillhöra en stark internationell bankkoncern som kan bidra med tekniskt stöd och nödvändigt kapital för ytterligare tillväxt. Detta möjliggör SEB:s bud.
 •  
 •          Erbjudandet är i linje med SEB:s ambitioner att ytterligare stärka sin ställning i norra och östra Europa samt förstärka sina aktiviteter i Polen. SEB:s nuvarande verksamhet i Polen innefattar 47,31 procents strategiskt ägande i BOS, det helägda fondbolaget SEB TFI A.S. med en marknadsandel på 5 procent och en filial till SEB Tysklands leasingbolag.
 •  
  - Vi har varit en strategisk investerare i BOS under många år och är övertygade om att BOS erbjuder en solid plattform från vilken SEB kan växa och samordna sina aktiviteter i Polen, säger Mats Kjaer, vice VD och chef för Eastern European Banking. Men för att BOS ska kunna expandera och fortsätta konkurrera effektivt på den polska marknaden måste den ingå i en större internationell organisation med specialistkompetens och en stark kapitalbas.
   
  SEB har ett långsiktigt engagemang för att uppnå en betydande lokal närvaro inom både retail, storföretagsmarknaden och kapitalförvaltning i Polen. På samma framgångsrika sätt som SEB etablerat sig i de baltiska länderna vill banken utvecklas i takt med den ökande efterfrågan på finansiella tjänster från både privat- och företagsmarknaden. Därmed kan SEB samtidigt stödja sina internationella kunder som ökar sina aktiviteter på i landet.
   
  - SEB:s strategi att utvecklas genom en stark lokal närvaro i kombination med bankens utvidgade internationella nätverk är nyckeln till framgång när det gäller att kunna erbjuda ett brett sortiment av toppmoderna banktjänster Genom att samordna BOS i SEB blir detta också fallet i Polen.
   SEB avser fortsätta att vidareutveckla BOS fokus på miljöområdet utifrån vår internationella kompetens inom infrastrukturfinansiering, fortsätter Mats Kjaer.
   
  Erforderliga tillstånd att förvärva mer än 75 procent av BOS aktier har erhållits från Polens centralbank. SEB har även bekräftat till centralbanken att avsikten är att behålla BOS noterad på Warszawa-börsen.
   
  BOS grundades 1991 med syfte att specialisera sig mot verksamheter inom miljövård. Den är Polens 15:e största bank med en marknadsandel på 2 procent inom ut- och inlåning. BOS har 135 000 kunder, 96 bankkontor och filialer över hela landet samt 1 700 medarbetare. BOS erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom  privat- och företagsmarknaden, däribland specialisttjänster inom miljöområdet. Den 31 december 2004 uppgick BOS balansomslutning till 6 944 miljoner zloty.
   
  Den nationella fonden för miljöskydd och vattenrening (NFOS) äger för närvarande 44,35 procent av aktierna i BOS. De resterande 8,33 procent av aktierna ägs av regionala miljöfonder i Polen samt av enskilda aktieägare.
   
  Ett prospekt kommer att sammanställas så snart som möjligt. SEB:s finansiella rådgivare i denna affär är Enskilda Securities AB och juridisk rådgivare är Linklaters, T. Komosa i Wspolnicy Spolka Komandytowa.
   
   
  Ett pressmöte med Mats Kjaer hålls i Warszawa på InterContinental Hotel kl 10.30. 
   
   
   
   
  SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
  20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.