Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB har uppnått 89,9 procent acceptansgrad för budet på norska Privatbanken och förlänger budperioden med två veckor

Med hänvisning till prospektet från den 6 maj 2005 rörande bud från Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) på köp av aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsrätter i norska Privatbanken ASA, meddelar SEB härmed att accept har mottagits från aktieägare, ägare av konvertibla skuldebrev och teckningsrätter som tillsammans med SEB:s egna aktier i Privatbanken representerar 89,9 procent av aktierna i Privatbanken beräknat på full utspädning. En förutsättning för fullföljandet av budet som beskrivs i prospektet under punkt 1.8 (i) är en acceptansgrad på mer än 90 procent räknat på full utspädning.
 
Mot bakgrund av den höga acceptansgrad som uppnåtts samt det positiva uttalandet från Privatbankens styrelse den 19 maj 2005, förlänger SEB budperioden med två veckor fram till den 14 juni 2005 kl 16.00.
 
Samma villkor som finns beskrivna i prospektet gäller för den förlängda budperioden, inklusive att accept som mottagits fram till och med utgången av den ursprungliga budperioden fortsätter att vara bindande enligt prospektets punkt 1.11.
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner med 680 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum, Polen och Ukraina. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
För ytterligare information kontakta:
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationschef +46 8 763 8577, +46 70 550 3500