Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB förvärvar livförsäkringsbolaget Balta Life i Lettland

SEB har nu funnits i Lettland och de andra baltiska länderna sedan 1998. Regionen har en stark tillväxt och det innebär att kunderna mer och mer efterfrågar nya sparandeformer. Med förvärvet har vi nu ett komplett utbud av bank- och livprodukter i var och ett av de baltiska länderna, säger Mats Kjaer, vice VD i SEB och chef för divisionen Eastern European Banking.
 
Balta Life är marknadsledande i Lettland med drygt 30 procent av livförsäkringsmarknaden exklusive hälso- och olycksfallsförsäkringar. Balta Life har 68 medarbetare och 52 livförsäkringsagenter runt om i Lettland
 
Genom förvärvet av Balta Life adderar vi värde till SEB Unibanka i form av livförsäkringskunnande och kompetens men också i form av marknadsandelar. Balta Life tillsammans med vår kontorsrörelse skapar en unik plattform när SEB i Lettland ska möta kundernas efterfrågan på livförsäkringar och sparandeprodukter, säger Viesturs Neimanis, VD i SEB Unibanka. 
 
Anders Mossberg, vice VD i SEB och VD för SEB Trygg Liv kommenterar förvärvet: För SEB är det strategiskt viktigt att vi utökar vår livförsäkringsverksamhet som har sin grund i vår ledande marknadsposition i Sverige. Vi tror på en stark tillväxt för livförsäkringar i de baltiska länderna och förvärvet är därför en viktig affärsmöjlighet för oss.  
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 680 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum, Polen och Ukraina. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner gör sina bankaffärer över internet. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.