Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB delårsrapport jan - sept 2005

Ännu ett rekordresultat - drygt 3 miljarder
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet isolerat uppgick till 3 019 Mkr, en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande period i fjol och något bättre än föregående kvartal. Provisionsnettot steg jämfört med de föregående kvartalen. Nettoresultatet (vinst efter skatt) uppgick till 2 228 Mkr (1 754).
 • Rörelseresultatet för januari-september ökade 19 procent till 8 715 Mkr jämfört med motsvarande period i fjol. Nettoresultatet steg med 20 procent till 6 501 Mkr.
 • 56 procent av resultatet genererades utanför Sverige.
 • Intäkterna för de nio första månaderna 2005 förbättrades med 12 procent (8 procent på jämförbar basis). Lån- och leasingvolymer ökade med 12 procent. Det förvaltade kapitalet var rekordhögt, 1 062 miljarder kronor.
 • Kostnaderna var stabila på jämförbar basis.
 • Kreditförlusterna var stabila på en fortsatt låg nivå.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 16,5 procent (14,5), och vinsten per aktie ökade med 23 procent till 9:71 kronor (7:92). Vinsten per aktie under tredje kvartalet isolerat var 3:33 kronor (2:59).
 • I oktober uppgraderade Standard & Poor's sin så kallade outlook för SEB från "stable" till "positive".
 •  
   
  Koncernchefen kommenterar
   
  Återigen levererar SEB sitt bästa kvartalsresultat hittills. Nästan alla divisioner presenterar sitt bästa sommarkvartal någonsin. Goda finansiella marknader, stark försäljning och volymtillväxt har bidragit till att resultatet överstiger 3 miljarder kronor. Konkurrensen är fortsatt hård även om marginalerna har stabiliserats.
   
  Steg för steg har vi investerat i uppbyggnaden av en plattform runt Östersjön samt i 3 C-programmet, som fokuserar på kundnöjdhet, korsförsäljning och kostnadseffektivitet. Dessa investeringar fortsätter att bära frukt. Mer än hälften av rörelseresultatet kommer från marknader utanför Sverige.
   
  SEB:s position som ledande företagsbank i norra Europa har återigen lett till en rad internationella toppbetyg, bland annat som bästa cash management-bank och bästa kommersiella fastighetsbank i Norden. SEB är nu också en av de 25 största depåbankerna i världen. De åtgärder som vidtagits för att erbjuda SEB:s fullständiga utbud av tjänster, kompetens och produkter, med andra ord "One SEB", till våra kunder har lett till ökad kundnöjdhet och högre volymer.
   
  Det förbättrade affärsklimatet återspeglas tydligt i den starka intäktsökningen inom SEB Merchant Banking. Förbättrade försäljningsaktiviteter, hög volymtillväxt och starka aktiemarknader bidrog till att tre divisioner presenterar sina bästa rörelseresultat hittills - Nordic Retail & Private Banking, Eastern European Banking och Trygg Liv. Efterfrågan på lån är fortsatt hög i Norden och östra Europa.
   
  I Sverige har SEB rankats som den bästa institutionella kapitalförvaltaren och Morningstars fondrankning har förbättrats till en topplacering. SEB återfinns idag i den övre kvartilen bland Europas större fondförvaltare. I Tyskland har det underliggande resultatet förbättrats tack vare ökade försäljningsaktiviteter. Förvärvet av den norska Privatbanken har slutförts och livförsäkringsverksamheten i Danmark bytt namn till SEB Pension. Dessa aktiviteter ger SEB de nödvändiga förutsättningarna för att etablera retail-verksamhet i dessa länder.
   
  För åtta år sedan påbörjade SEB omvandlingen från en svensk till en ledande nordeuropeisk bank. Den diversifierade plattformen medför attraktiva affärsmöjligheter och utmaningar för SEB och nya koncernchefen Annika Falkengren.
   
  Jag vill ta tillfället i akt att tacka våra kompetenta och engagerade medarbetare för goda insatser samt styrelsen för möjligheten att få leda denna förträffliga organisation.