Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB BoLån AB - Bokslutskommuniké 2004

Det förbättrade rörelseresultatet är främst hänförligt till den positiva utvecklingen av utlåningsvolymerna.
 
Utlåningen till småhus och bostadsrätter från SEB BoLån AB ökade med 20,7 miljarder kronor. Vår marknadsandel på privata bostadskrediter var 14,8 procent vid utgången av december 2004 jämfört med 14.3 procent föregående år.
 
Den totala kreditvolymen för SEB BoLån AB ökade med 21,1 miljarder kronor. Det positiva resultat av kreditförluster är hänförligt till upplösning och återvinningar av tidigare reserve­ringar för förluster.
 
Balansomslutningen uppgick per årsskiftet till 173,8 miljarder kronor (155,9). Kapitaltäcknings­gra­den uppgick till 9,48 procent (10,32).
                     
Rörelseresulatet redovisas exklusive distributions- och försäljningskostnader.
 


 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,9 miljoner internetkunder. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.