Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nya Liv överlåter försäkringar till Fondförsäkringsbolaget

Nya Liv får efter överlåtelsen en förbättrad kapitalsituation och solvenskvoten ökar från 1,86 till 2,47. Det skapar utrymme att på sikt öka aktieandelen i portföljen och därmed möjligheten till högre återbäring för försäkringstagarna.
 
De försäkringsbestånd som överlåts till Fondförsäkringsbolaget har ackumulerade underskott från tidigare år på cirka 180 Mkr, vilka den nya ägaren täcker.
 
-          Genom förändringen skapar vi en bättre produkt för försäkringstagarna i Nya Liv samtidigt som vi skapar incitament för SEB att investera inom sjuk- och vårdförsäkringsområdet, en marknad som vi är övertygade kommer att växa i framtiden och som hör nära samman med vår kärnaffär tjänstepension, säger Anders Mossberg, vd SEB Trygg Liv.
 
De bestånd som överlåts till Fondförsäkringsbolaget är sjukförsäkring, premiebefrielse, vårdförsäkring, gruppliv, gruppsjuk och kollektiv tjänstepension för viss personal inom SEB. Inga förändringar sker i de försäkringar som flyttas. Överlåtelsen har godkänts av Finansinspektionen och sker retroaktivt per den 1 januari 2005.
 
De bestånd som blir kvar i Nya Liv är återbäringsberättigade försäkringar: tjänstepension, avtalspension, privat pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och familjepension.