Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny Nordic Outlook

Världskonjunkturen går in i en andra andning som håller i sig en bit in i nästa år.  Det höga oljepriset lägger dock ett tak för uppgången. Så småningom börjar räntehöjningarna i USA att bita och tvinga fram oundviklig anpassning av sparobalanserna. I Sverige tar sig tillväxten upp på fast mark med draghjälp av stark inhemsk efterfrågan. En expansiv valbudget underblåser konsumtionen. Låg inflation och svag arbetsmarknad gör dock att Riksbanken avvaktar med räntehöjningar till i mars. Det är huvudslutsatser i SEB:s senaste konjunkturrapport Nordic Outlook.
 
I USA fortsätter hushållens konsumtionsfest samtidigt som investeringskonjunkturen är stark. Tillväxten blir god även 2006. Bytesbalansunderskott ökar ytterligare en tid. Obalanserna i världsekonomin består därmed. Först 2007 sker en påtaglig nedväxling av den amerikanska tillväxten. Kinas snabba expansion dämpas marginellt. Vi räknar med en uppskrivning av yuanen mot den nya valutakorgen med ca 10 procent fram till slutet av 2007.
 
Euro-zonen har svårt att få upp farten, men risken för en djupare svacka har minskat, inte minst genom att Tyskland åter visar försiktiga ljusglimtar. Företagen har blivit mer optimistiska på senare tid, men hushållen är fortsatt skeptiska på grund av ihållande hög arbetslöshet.
 
I denna miljö vidgas ränteskillnaderna mellan USA och Europa. Fed höjer styrräntan till 4,75 procent under första halvåret 2006, medan ECB höjer räntan först 2007. Obligationsräntorna har passerat botten, men uppgången blir liten. De disinflationistiska krafterna är fortsatt starka, inte minst genom utbudschocken från Kina. Ränteuppgången i USA medför att dollarn stärks ytterligare på kort sikt, men mot slutet av 2006 och under 2007 faller dollarn åter tillbaka, då obalanserna åter kommer i fokus.
 
Även den svenska ekonomin tar sig upp ur vårens svacka. Växande investeringar och en starkare konsumtionsuppgång gör att tillväxten stiger från 2,3 procent i år till 2,9 procent nästa år och 2,6 procent 2007. Exporten blir dock fortsatt ljum, då tidigare hög efterfrågan på nyckelbranscher som telekom och bilar nu normaliseras. Arbetsmarknaden ljusnar långsamt. Finanspolitiken blir mer expansiv valåret 2006.
  
Det starka inflödet till statskassan under våren ger ett extra utrymme. Vi räknar med att budgetpropositionen innehåller nya åtgärder motsvarande 20 miljarder SEK och att den totala finanspolitiska stimulansen för 2006 blir drygt 30 miljarder SEK. Utgiftstaket håller, om än med kreativ bokföring, men överskottsmålet prioriteras ned. En policymix med skattesänkningar och något högre ränta vore stabiliseringspolitiskt rimlig, men den förda politiken bidrar knappast till att förbättra ekonomin långsiktiga funktionssätt.
 
Inflationen förblir låg, särskilt rensad för energipriser. Riksbanken tar det därför lugnt med räntehöjningar. Det första steget i en långsam räntehöjningscykel tas i mars nästa år, när arbetsmarknaden är på fastare mark. Reporäntan är 2,0 procent i slutet av 2006. Kronan blir fortsatt svag på kort sikt, men stärks sedan successivt till 8,90 mot euron, bl a till följd av Riksbankens räntehöjningar samt investeringsuppgången.
 
Den svenska prognosen för 2007 bygger på en borgerlig valseger och en fortsatt expansiv finanspolitik. De kortsiktiga effekterna av ett maktskifte blir dock små. Positiva effekter på arbetsutbud och tillväxt till följd av starkare incitament för arbete visar sig först på längre sikt.
 
Nyckeltal i svensk ekonomi
Årlig procentuell förändring
 


 
2004
2005
2006
2007
BNP
3,6
2,3
2,9
2,6
Arbetslöshet (%)
6,0
5,9
5,2
5,4
UND1X-inflation
0,8
0,8
1,3
1,6
Offentligt saldo (% av BNP)
1,0
1,4
0,9
1,1
Reporänta (dec)
2,00
1,50
2,00
3,00
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
8,93
9,30
9,10
8,90
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.