Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Något färre tror på stigande bostadspriser

- Det är alltjämt en övervägande majoritet som tror på fortsatt stigande bostadspriser. En orsak till att andelen optimister ändå faller något kan vara att bostadspriserna stigit under så lång tid att fler blir tveksamma till att prisuppgången kan fortsätta, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Av de hushåll som har lån med rörlig ränta svarar nio procent att de har för avsikt att binda räntan på sina lån under den kommande tremånadersperioden. Det är tre procentenheter fler än föregående månad.
 
- Räntorna fortsätter att ligga på en extremt låg nivå. Under månaden har de bundna räntorna dessutom fallit ytterligare samtidigt som det finns förväntningar i marknaden att Riksbanken skall sänka reporäntan inom kort, vilket skulle ge ännu lägre rörlig ränta. Att fler hushåll planerar att binda är sannolikt ett uttryck för att de bundna räntorna nått en så låg nominell nivå att de upplevs attraktiva oavsett en eventuell reporäntesänkning framöver. Men en annan förklaring kan vara att fler hushåll känner en osäkerhet om framtiden och jobben. Då ökar behovet av större stabilitet i boendekostnaderna, säger Gunilla Nyström.
 
SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I junimätningen ligger indikatorn på 54, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 680 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum, Polen och Ukraina. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner gör sina bankaffärer över internet. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.