Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Klas Eklund och europeiska toppekonomer kritiska till ECB-höjning

I dag väntas den Europeiska centralbanken, ECB, höja sin styrränta. Samtidigt publicerar den Europeiska bankföreningens kommitté för ekonomiska och monetära frågor (EMAC) - med SEB:s chefekonom Klas Eklund som svensk representant - en analys av den europeiska ekonomin inför 2006, där de uttrycker kritik mot ECB:s planer. En höjning nu vore förhastad, skriver de.
 
SEB:s chefekonom Klas Eklund är den svenska bankföreningens representant i kommittén, som består av en rad chefekonomer från olika länder, däribland chefekonomerna för Deutsche Bank, Crédit Lyonnais, Nordea och the Royal Bank of Scotland. Ordförande är Alejandra Kindelan, chefekonom på spanska Grupo Santander.
 
Bankekonomerna publicerar varje halvår en genomgång av euro-zonens ekonomi. Den nya utgåvan ger bilden av en bräcklig uppgång, där snittet för de olika bankernas prognos för BNP-tillväxten nästa år bara blir 1,7 procent. Risken är att utvecklingen blir ännu sämre.
 
Ekonomerna förutspår också att inflationen faller tillbaka nästa år, då effekten av det gångna årets oljeprisstegringar faller bort. Ekonomgruppen påpekar också att inflationen rensad för oljepriset även i dag är klart under ECB:s mål.
 
Därför "anser den stora majoriteten av ekonomerna i EMAC att en höjning av ECB:s ränta i dagsläget vore förhastad", skriver ekonomerna i sin analys. I stället rekommenderar de att räntan hålls still.
 
- Vi hade en livlig diskussion vid vårt senaste möte i Frankfurt, säger Klas Eklund i en kommentar.
- Det visade sig att de allra flesta - precis som vi i SEB - har prognosen att inflationen kommer att falla ned under ECB: mål. Ändå trodde samtliga att ECB skulle höja. Det betyder i praktiken att vi spår att ECB kommer att begå ett misstag.
 
- Jag kan förstå att ECB vill hålla tillbaka inflationsförväntningarna, tillägger Klas Eklund. Men jag tycker personligen att de tar för stor hänsyn till penningmängdstillväxten. Vi påpekar i vår rapport att sambandet mellan penningmängd och inflation numera är svagt. Det finns också, menade mina kolleger i andra länder, en klar risk att räntehöjningar nu bromsar den bräckliga återhämtningen på kontinenten på ett olyckligt sätt.
 
Mot den bakgrunden spår ekonomerna i den europeiska bankföreningen att ECB:s höjningar blir små. Totalt en halv procentenhet nu i vinter - därefter medför den svaga ekonomin och den fallande inflationen att ECB avbryter höjningarna under resten av 2006 så att räntenivån stannar på 2,5 procent.
 
 
 
För ytterligare kontakt: Klas Eklund 040-667 6588, 070-763 8088
 
December 2005
 
 
 
SEB:s chefekonom Klas Eklund kritisk till ECB-höjning