Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Klartecken för SEB:s förvärv av norska Privatbanken

SEB har nu erhållit godkännande från det norska Finansdepartementet för förvärvet av Privatbanken. Därmed är samtliga villkor knutna till SEB:s frivilliga bud från den 6 maj 2005 uppfyllda. SEB kommer därför att genomföra förvärvet av de aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsrätter som banken tidigare fått accept för i det frivilliga budet. Därigenom blir SEB ägare till 67 663 704 aktier i Privatbanken motsvarande 98,35 procent av det utestående aktiekapitalet.
 
Förvärvet utlöser budplikt enligt norsk lag. SEB kommer därför att snarast möjligt lägga ett obligatoriskt bud på resterande utestående aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsrätter. Villkoren i det obligatoriska budet kommer att motsvara villkoren i det tidigare frivilliga budet.
 
SEB avser även att begära tvångsinlösen av de eventuella aktier som är utestående efter det att det obligatoriska budet har genomförts, samt begära att Privatbanken avnoteras från Oslobörsen.
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.