Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Inbjudan till presskonferens

Andra andning i konjunkturen
 
SEB presenterar nya Nordic Outlook
 
Efter vårens inbromsning tar världsekonomin ny fart. Hur länge kan den pågå? Hur farliga är oljepriset och de internationella obalanserna?
 
Också i Sverige ser utsikterna ljusare ut. Vad betyder det för Riksbanken? Och vad blir effekten av en mer expansiv valbudget? Kan den ge några riktiga jobb?
 
SEB:s ekonomer svarar på dessa och andra frågor i höstens första konjunkturrapport "Nordic Outlook". Rapporten presenteras av chefekonom Klas Eklund och Håkan Frisén, chef för SEB Ekonomisk Analys.
 
Tid: Tisdag 30 augusti 2005, kl 10.00
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
 
 
Välkomna!
 
Klas Eklund, telefon 08-763 8088
Håkan Frisén, telefon 08-763 8067
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.