Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållens aktietillgångar åter värda mer än räntetillgångarna

-          Den fördelning, hälften hälften, som nu råder mellan aktie- och ränterelaterade tillgångar innebär en rimlig riskspridning för hushållen. Det långsiktiga pensionssparandet placeras helt riktigt med en övervikt i aktier och det mer kortsiktiga fria sparandet med en övervikt åt räntebärande, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
Hushållen har en fortsatt stabil förmögenhetssituation. Nettoförmögenheten, dvs. hushållens tillgångar minus samtliga skulder, har under 2004 ökat med knappt 5 procent och uppgick vid utgången av 2004 till cirka 4 303 miljarder kronor. Tillgångarna är nästan fyra gånger så stora som skulderna.
 
-          Som en följd av det låga ränteläget fortsätter utlåningstakten att ligga på en hög nivå. När det är så billigt att låna pengar som just nu finns risken att hushållen inte ser det som en börda att ha lån. Det kan därför vara frestande att inte prioritera amorteringar. Men det är nu när räntan är så låg som hushållen har möjlighet och bör amortera för att bli mindre sårbara framöver, råder Gunilla Nyström.
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar ökade med 5,2 procent till 1 703 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, medan värdet på de ränterelaterade tillgångarna minskade med 0,4 procent till 1 694 miljarder. Värdet på bostäder minskade med 0,5 procent till 2 457 miljarder kronor.
 
Nysparandet under fjärde kvartalet var negativt med 8 miljarder, jämfört med föregående kvartal. Det säsongsmässiga uttaget av bankmedel bidrog negativt med 23 miljarder kronor. Nysparandet i försäkring uppgick till 3 miljarder, i fonder till 1 miljard, i privatobligationer till 6 miljarder och i statliga sparformer till 5 miljarder.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 14,6 (14,9) procent. Föreningssparbanken har 15,3 (15,4) procent, Skandia 12,7 (12,6), Handelsbanken 12,3 (12,5) procent, Nordea 10,1 (10,3) procent, AMF 8,5 (8,3) och Länsförsäkringar 5,4 (5,6) procent.