Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen rikare än någonsin

  - Hushållen har i genomsnitt aldrig varit mer förmögna än nu. Jämfört med första kvartalet 2004 har hushållens samlade nettoförmögenhet ökat med 365 miljarder kronor, eller cirka 8,5 procent. Även om lånen ökat kraftigt har tillgångarna ökat ännu mer, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström. Hushållen har i dagsläget en rimlig fördelning mellan aktier och räntor i sitt finansiella sparande. Strax över 50 procent är placerat i aktier och knappt hälften i räntebärande sparande.
 
Hushållens upplåning ökar för fjärde kvartalet i rad med över 10 procent räknat per år.
 
  - Det extremt låga ränteläget och förväntningarna om fortsatt låg inflation och låga räntor har medfört att utlåningstakten ligger kvar på en hög nivå. Med dagens låga räntor kan det vara frestande både att låna för mycket och att låta bli att amortera. Men det blir dyrt i längden och grundrådet är att amortera. Den som väljer att ta ett lån på en miljon kronor amorteringsfritt under trettio år betalar netto totalt cirka 1 050 000 kronor i ränta under perioden vid en genomsnittlig räntenivå på fem procent. För den som amorterar av miljonen på trettio år stannar räntekostnaden på drygt 540 000 kronor netto, säger Gunilla Nyström.
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar ökade med 6,9 procent till 1 820 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, medan värdet på de ränterelaterade tillgångarna ökade med 3,9 procent till 1 760 miljarder. Värdet på bostäder ökade med 3,9 procent till 2 673 miljarder kronor.
 
Nysparandet under första kvartalet var positivt med 44 miljarder. Nysparandet i försäkring uppgick till 14 miljarder. Övriga sparformer hade ett negativt sparande:
-1,8 miljarder i fonder, -7,1 miljarder i privatobligation och -4,6 miljarder i statliga sparformer.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 14,4 (14,6) procent. Föreningssparbanken har 15,2 (15,3) procent, Skandia 12,4 (12,7), Handelsbanken 12,4 (12,3) procent, Nordea 9,9 (10,1) procent, AMF 8,6 (8,5) och Länsförsäkringar 5,4 (5,4) procent.