Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv höjer återbäringsräntan till 5 procent

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget är ett av marknadens finansiellt starkaste bolag och finansavkastningen hittills under 2005 har varit god.  I en samlad bedömning av aktuell konsolidering och förväntad framtida avkastning finns nu utrymme för att höja återbäringsräntan, säger Anders Mossberg, vd SEB Trygg Liv.
 
Den kollektiva konsolideringen var per den 31 augusti 113 procent och solvensgraden uppgick till 175 procent. Totalavkastningen under första halvåret 2005 var 8 procent.  Aktieexponeringen i portföljen var 38 procent per den 30 juni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.