Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Flaggningsmeddelande

SEB har genom inlösen avyttrat samtliga sina 344 653 288 C-aktier i Gambro AB ("Gambro"). SEB äger därefter totalt 442 749 A-aktier och 1 200 485 B-aktier, vilka tillsammans representerar 0,5 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent av röstetalet i Gambro.
 
C-aktierna har inlösts som ett led i Gambros aktieinlösenprogram i enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma i Gambro den 12 april 2005.
 
Enligt Noteringsavtalet med Stockholmsbörsen och Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliggörande vid förvärv och överlåtelse av aktier med mera måste flaggning ske då innehavet av värdepapper i ett noterat bolag går över eller under vissa angivna procentgränser. Detta kan för SEB:s del, förutom vid strategiska förvärv, till exempel ske som ett led i SEB:s värdepappersrörelse, biträde vid aktieinlösen och återköpsprogram eller vid förvärv för skyddande av fordran.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.