Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Flaggningsmeddelande

SEB har tecknat 344 653 288 C-aktier i Gambro AB ("Gambro"). SEB äger därefter totalt 1 423 510 A-aktier, 490 243 A-inlösenaktier, 1 373 012 B-aktier, 479 534 B-inlösenaktier och 344 653 288 C-aktier, vilka tillsammans representerar 34 procent av aktiekapitalet och 6,6 procent av röstetalet i Gambro.
 
C-aktierna har tecknats som ett led i Gambros aktieinlösenprogram i enlighet med beslut vid Gambros ordinarie bolagsstämma den 12 april 2005. Aktierna förväntas bli inlösta omkring den 30 november 2005.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.