Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Flaggningsmeddelande

SEB har genom inlösen avyttrat samtliga sina 9 968 861 C-aktier i SSAB Svenskt Stål AB (SSAB). SEB äger därefter 612 632 A-aktier och 177 328 B-aktier, vilka tillsammans representerar 0,78 procent av aktiekapitalet och 0,82 procent av röstetalet i SSAB.
 
Inlösen av C-aktierna har skett som ett led i SSAB:s aktieinlösenprogram, beslutat vid den ordinarie bolagsstämman 22 april 2005.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 680 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum, Polen och Ukraina. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner gör sina bankaffärer över internet. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk: