Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Flaggningsmeddelande

SEB har idag tecknat 10 089 792 C-aktier i SSAB Svenskt Stål AB (SSAB). SEB äger därefter totalt 678 070 A-aktier, 189 085 B-aktier och 10 089 792 C-aktier, vilka tillsammans representerar 9,78 procent av aktiekapitalet och 2,17 procent av röstetalet i SSAB.
 
C-aktierna har tecknats som ett led i SSAB:s aktieinlösenprogram, beslutat vid SSAB:s ordinarie bolagsstämma den 22 april 2005.
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner med 680 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum, Polen och Ukraina. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.