Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Dålig kunskap om efterlevandeskydd

Undersökningen visar att:
  • 30 procent svarar att det vet hur lång tid de närstående skulle få ersättning
  • 9 procent vet storleken på omställningspensionen och barnpensionen (ersättningen från försäkringskassan).
  • 62 procent tror att ekonomin för de anhöriga skulle bli lika bra eller bättre.
  • 32 procent tror att standarden för de efterlevande skulle bli sämre
  • 7 procent svarar "vet ej"
 
- Att så många vet så lite om hur ekonomin skulle bli för de anhöriga beror sannolikt på att det är svårt att få en helhetsbild av de ekonomiska effekterna, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström. Ersättningar kommer från olika håll - från försäkringskassan, via kollektivavtal och från grupplivförsäkringar, vilket komplicerar bilden.
 
- Det visar att det behövs tydligare information om hur skyddet för efterlevande faktiskt ser ut, säger Gunilla Nyström, framför allt att skyddet normalt är tidsbegränsat, och att den ekonomiska standarden för de anhöriga därför kan bli sämre på lång sikt. En lösning kan vara att utöka funktionen i pensionsportalen www.minpension.se till att även omfatta efterlevandeskydd.
 
- Varje familj bör fundera igenom hur ekonomin skulle påverkas vid dödsfall. Om man vet vilka ersättningar som betalas ut från försäkringskassan respektive via kollektivavtal kan man också skydda sig genom olika försäkringslösningar. Utgångs-punkten bör vara att uppnå det skydd som behövs för att ett plötsligt dödsfall inte ska innebära drastiska förändringar för livssituationen i övrigt, säger Gunilla Nyström.
 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.