Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ännu ett rekordkvartal för hushållen

- Den kraftiga börsuppgången ökade på hushållens förmögenhet under det tredje kvartalet, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom. Även bostadspriserna fortsatte att stiga kraftigt efter Riksbankens räntesänkning i juni. Hushållens samlade förmögenhet ligger därmed på den högsta nivån någonsin.
 
Nysparandet under tredje kvartalet var positivt med 34 miljarder. 19 miljarder, placerades i bankkonton och 13 miljarder placerades i fonder. Nysparandet i försäkring uppgick till 3 miljarder medan privatobligationer hade ett negativt sparande med 1 miljard.
 
-          Med tanke på det låga ränteläget och den starka börsutvecklingen är det lite förvånande att hushållen i så stor utsträckning väljer bankkontot framför andra sparprodukter. Den som använder bankkonto för sitt långsiktiga sparande måste vara medveten om vilken effekt en låg avkastning får i det långa perspektivet.
 
Hushållen fortsatte att öka sin upplåning med 10,7 procent räknat per år. Det är sjätte kvartalet i rad som årsökningstakten ligger över 10 procent.
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar ökade med 8,6 procent till 2 131 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, medan värdet på de ränterelaterade tillgångarna ökade med 1,1 procent till 1 878 miljarder. Värdet på bostäder ökade med 4,3 procent till 2 886 miljarder kronor.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 14,2 (14,4) procent. Föreningssparbanken har 15,4 (15,2) procent, Skandia 12,1 (12,2), Handelsbanken 12,2 (12,4) procent, Nordea 9,7 (9,8) procent, AMF 8,4 (8,4) och Länsförsäkringar 5,3 (5,4) procent.
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.