Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Äldreomsorgen får underbetyg

Kvinnor i åldern 30-49 år är pessimistiska till morgondagens äldreomsorg. Det visar Välfärdsbarometern Privat som SEB Trygg Liv presenterar idag. 
 
- Generellt är både män och kvinnor i åldersgruppen 30-49 år mer kritiska än någon annan generation när det gäller välfärdsfrågor, säger Ann Söderström, chef Välfärdsanalys.
 
Det är tydliga skillnader i uppfattningen mellan olika generationer. Den "naiva gruppen" (15-29 år) har en stark framtidstro och är den enda gruppen som tror att nästa generation kommer att få en bättre pension. Den "kritiska gruppen" (30-49 år) misstror dagens välfärdssystem och tror överlag att inkomst, boende, sjukvård m.m. kommer att bli sämre i framtiden. Den generation som står på tur att gå i pension (50-64 år) är relativt nöjda och tycker att dagens välfärdssystem fungerar bra.
 
Sex av tio anser att den offentliga välfärden fungerar bra. Sett ur ett generationsperspektiv tror man i allmänhet att den egna generationen kommer att få det bättre än tidigare generationer. Det gäller dock inte pensionen och äldreomsorgen.
 
 
Totalt anser knappt 50 procent att de kommer att få en sämre pension än tidigare generationer. I åldersgruppen 30-49 år är den andelen hela 74 procent.
 
 
 
Undersökningen har genomförts av Sifo Research and Consulting på uppdrag av SEB Trygg Liv. Resultatet bygger på 1000 telefonintervjuer som genomfördes under perioden 20-26 september bland allmänheten i åldersgruppen 15 år och äldre. En OH-presentation av undersökningen går att beställa från SEB Trygg Liv.
 
 
SEB:s livförsäkrings verksamhet SEB Trygg Liv är en av Nordens ledande livförsäkringskoncerner. Verksamheten omfattar försäkringsprodukter inom placerings- och trygghetsområdet för privatpersoner och företag. SEB Trygg Liv tillhandahåller både fond- och traditionell försäkring. Gruppen har 1,5 miljoner kunder och verksamheten finns i Sverige, Danmark, Finland, Irland, Luxemburg och Storbritannien. SEB Trygg Liv har också det funktionella ansvaret för liv- och pensionsverksamheten i SEB:s banker i Baltikum. Den traditionella livförsäkringsverksamheten i Sverige drivs enligt ömsesidiga principer i Nya respektive Gamla Livförsäkrings-aktiebolaget och konsolideras därför inte i SEB Trygg Livs resultat. Läs mer på www.tryggliv.seb.se
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.