Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Svenskarna än mer optimistiska om fastighetspriserna. Andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser ökar. Nu tror 72 procent av de tillfrågade att bostadspriserna skall stiga det kommande året - den näst högsta siffran hittills.
  • Optimismen är stor, säger Henrik Mitelman, chefstrateg på SEB Merchant Banking. För Riksbanken kan detta komma att utgöra en huvudvärk. Accelererande låntagning och stora prisökningar på bostäder visar att Riksbankens fot på gaspedalen fått effekt.
Endast sex procent av hushållen svarar att man avser att binda räntan på sina lån inom den närmaste tremånadersperioden. Det är fyra procentenheter färre än föregående månad.
  • Detta är något överraskande. Trots att det mesta pekar på att vi står inför räntehöjningar och kostnaden för att binda räntorna på ett eller två år är små väljer hushållen att ligga kvar med rörliga räntor, säger Henrik Mitelman.
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn steg till 63 från 53 i juli och är nu på den näst högsta nivån sedan mätningarna startade.
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.