Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

För första gången på ett antal månader faller andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser tillbaka. Nu tror 63 procent av de tillfrågade att bostadspriserna kommer att stiga det närmaste året, vilket är en nedgång med hela tio procentenheter sedan föregående månad och den lägsta siffran sedan september 2003. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn föll till 53 i juli från 64 föregående månad.
 
Även den förväntade prisökningstakten faller tillbaka och uppgår nu till drygt 3 procent för den kommande 12-månadersperioden, att jämföra med drygt 4 procent föregående månad.
 
Tio procent av hushållen svarar att man avser att binda räntan på sina lån inom den närmaste tremånadersperioden. Det är tre procentenheter färre än föregående månad.
 
- Efter den amerikanska centralbankens höjning av styrräntan nyligen och vårens ränteuppgång när det gäller de bundna boräntorna ställer hushållen in sig på att boendekostnaderna kommer att stiga framöver. Det i kombination med att bostadspriserna stigit kraftigt under en längre period har sannolikt bidragit till den lägre optimismen om prisutvecklingen framöver, säger SEB:s Privatekonom Gunilla Nyström.
 
- Med tanke på de stigande räntorna kan det synas motsägelsefullt att andelen hushåll som tänker binda sina räntor faller tillbaka. Men det beror sannolikt på att skillnaden särskilt mellan rörlig ränta och bunden ränta med längre bindningstid ökat kraftigt. Många upplever sannolikt att det blivit för dyrt att binda, säger Gunilla Nyström.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern med för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till 1 279 miljarder kronor och förvaltat kapital till 822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com