Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Elva procent av hushållen svarar att man avser att binda räntan på sina lån inom den närmaste tremånadersperioden. Det är en procentenhet färre än föregående månad. Bland gruppen låginkomsttagare är det dock hela 21 procent som svarar att de avser att binda. Det är betydligt fler än tidigare. Det är också betydligt fler än tidigare i denna grupp som är osäkra på om de skall binda eller inte. I februari var det inte någon som svarade att man var osäker. Därefter har andelen osäkra successivt ökat och uppgår nu till 15 procent.
  • På senare tid har det talats mycket om att hushållen bör se till att ha en beredskap för högre räntor. Det har sannolikt bidragit till att framför allt fler hushåll med lägre inkomster överväger att binda räntorna. Att fler i denna grupp också känner sig osäkra inför sina räntebeslut är inte förvånande. Det faktum att den rörliga räntan blivit lägre, efter Riksbankens reporäntesänkning i april, samtidigt som de bundna räntorna stigit försvårar bilden. Det är självklart frestande att ha så låga ränteutgifter som möjligt just nu och därför ha rörlig ränta. Samtidigt kan man vilja trygga sina boendekostnader och binda delar av lånen innan de bundna räntorna hunnit stiga ännu mer, säger SEB:s Privatekonom Gunilla Nyström.
SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Mellan april, då indikatorn nådde 62, steg indikatorn i april till 63, som alltså är den högsta siffran hittills. Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern med för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till 1 279 miljarder kronor och förvaltat kapital till 822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com