Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser har ökat sedan föregående månad och ligger nu på den högsta nivån sedan mätningarna startade för ett år sedan. Den förväntade prisökningstakten har dock fallit något, och ligger nu på 3,41 procent. Det är andra månaden i följd som den förväntade prisökningstakten faller tillbaka.
 
För ett år sedan trodde 54 procent av de tillfrågade att bostadspriserna skulle stiga, att jämföra med 71 procent i årets aprilmätning.
 
Fler hushåll svarar att de avser att binda räntan på sina lån inom den närmaste tremånadersperioden. Under ett antal månader var det endast sex-sju procent som planerade att binda. Siffran steg till nio procent förra månaden. Och nu svarar tolv procent att man tänker binda räntan.
  • Sjunkande marknadsräntor under våren och det faktum att Riksbanken sänkte reporäntan med en halv procentenhet har sannolikt bidragit till att optimismen om prisutvecklingen på bostadsmarknaden ökat ytterligare. Hushållen börjar dock bli medvetna om att ränteläget är extremt lågt och att man inte kan räkna med så låga räntor i ett litet längre perspektiv. Det är sannolikt förklaringen till att fler än tidigare tänker binda sina räntor. Vi tror att den trenden kommer att fortsätta, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Mellan mars, då indikatorn nådde 57, steg indikatorn i april till 62, som alltså är den högsta siffran hittills.
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern med för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till 1 279 miljarder kronor och förvaltat kapital till 822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com