Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEBs Boprisindikator

Trenden att skåningar är betydligt mer optimistiska om prisutvecklingen håller i sig. Nu tror 77 procent av tillfrågade skåningar på stigande bostadspriser, att jämföra med 68 procent i hela landet.
Under ett antal månader har andelen hushåll som svarat att man avser att binda sina lån inom tre månader legat på sex-sju procent. Nu svarar nio procent att man avser att binda sina lån.
  • Att optimismen om prisutvecklingen på bostadsmarknaden dämpats något samtidigt som fler svarar att man avser att binda sina räntor kan sannolikt förklaras av två faktorer. För det första talas det mycket i media om att ränteläget för närvarande är extremt lågt. För det andra har arbetslösheten ökat på senare tid, vilket kan medföra att hushåll blir något mer försiktiga, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Sedan februari, då indikatorn nådde 59 och den högsta nivån hittills, har indikatorn i mars fallit till 57.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern med för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till 1 279 miljarder kronor och förvaltat kapital till 822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com