Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

För fjärde månaden i följd faller andelen hushåll som tror att bostadspriserna ska stiga inom den kommande tolvmånadersperioden. Optimisterna är dock fortfarande i klar majoritet. I decembermätningen tror 58 procent att priserna ska fortsätta upp, att jämföra med 59 procent i november. Andelen pessimister har ökat mer tydligt och uppgick i december till 21 procent, att jämföra med 18 procent i november.

Intressant att notera är den stora skillnaden i synen på bostadspriserna mellan Skåne och Västra Götaland. I båda dessa regioner har småhuspriserna stigit med 12 procent det senaste året, enligt den senaste Småhusbarometern. Ändå tror hela 67 procent av skåningarna på fortsatt stigande bostadspriserna mot endast 48 procent av boende i Västra Götaland.
 
- Efter en så lång period med kraftigt stigande bostadspriser är det naturligt att många kan känna sig tveksamma till om priserna kan fortsätta upp. Det märks särskilt tydligt i Västra Götaland. Att optimismen ändå fortsätter att vara så stark i Skåne kan sannolikt tillskrivas Öresundsbron, som bidrar till att öka efterfrågan på fastigheter från danska medborgare, säger SEB:s Privatekonom Gunilla Nyström.

Av dem med rörlig ränta på bolånen svarar endast åtta procent att de har för avsikt att binda sina lån inom den närmaste tremånadersperioden. Det är en procentenhet fler än föregående månad.

- Så länge Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på dagens låga nivå fortsätter hushållen att välja rörligt. Eftersom Riksbanken i senaste räntebeslutet snarast ger uttryck för att räntehöjningarna kommer senare än vad man tidigare trott kommer sannolikt andelen låntagare som väljer rörlig ränta vara fortsatt hög, säger Gunilla Nyström.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I december uppgick indikatorn till 37, att jämföra med 41 i november och 47 i oktober.
 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.