Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

För tredje månaden i följd faller andelen hushåll som tror att bostadspriserna ska stiga inom den kommande tolvmånadersperioden. Men fortfarande är optimisterna betydligt fler än pessimisterna. Boprisindikatorn för november visar att 59 procent av de tillfrågade tror att priserna ska fortsätta upp, medan 18 procent tror på fallande priser.
 
Bostadspriserna har stigit kraftigt och under lång tid på många håll i landet. Samtidigt talas och skrivs det om att hushållen får förbereda sig på högre räntekostnader under de kommande åren. Båda dessa faktorer bidrar sannolikt till den något dämpade entusiasmen om prisutvecklingen på bostadsmarknaden, säger SEB:s Privatekonom Gunilla Nyström.
 
Storstadsbor är lite mindre optimistiska om bostadprisutvecklingen än boende i övriga städer. Bland storstadsborna tror 54 procent på stigande bostadspriser mot 64 procent bland boende i övriga städer.
 
Av dem med rörlig ränta på bolånen svarar endast sju procent att de har för avsikt att binda sina lån inom den närmaste tremånadersperioden. Det är tre procentenheter färre än föregående månad.
 
Så länge Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på dagens låga nivå fortsätter hushållen att välja rörligt, säger Gunilla Nyström.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. I november uppgick indikatorn till 41, att jämföra med 47 i oktober och 60 i september. 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.