Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Efter en nedgång i december ökar nu åter antalet hushåll som tror på stigande bostadspriser.
 
Den genomsnittliga prisökningen uppskattas till cirka 3,7 procent. Skåningar är betydligt mer optimistiska i synen på bostadspriserna än landet i övrigt.
 
Hushållen fortsätter att vara positiva till rörlig ränta. Endast 6 procent av dem som har lån med rörlig ränta tror att de kommer att binda räntan inom den närmaste tremånadersperioden.
 
Efter ett antal månader med en allt ljusare syn på prisutvecklingen på bostäder bröts trenden i december. Då sjönk andelen hushåll som räknar med stigande bostadspriser med fem procentenheter. Men i januarimätningen ökar åter andelen optimister. Nu tror 68 procent av de tillfrågade hushållen på stigande bostadspriser.
 
Stockholmarna har blivit lite mer optimistiska sedan förra mätningen. Nu tror 64 procent på stigande priser att jämföra med 52 procent i december. Mest positiva är man i Skåne. Hela 79 procent av tillfrågade skåningar räknar med stigande bostadspriser, säger SEB:s Privatekonom Gunilla Nyström.
 
Sannolikt bidrar de fortsatt låga boräntorna till att fler tror på stigande bostadspriser. Optimismen kring utvecklingen för Öresundsområdet och det faktum att bostadspriserna i Skåne stigit kraftigt senaste året är sannolikt skälen till att skåningarna är mer optimistiska än övriga landet, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,5  miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.