Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv sänker premierna för friskare företag

- Allt fler företag blir varse att sjukfrånvaron är kostsam ur många aspekter. Problemet för många företag är att de inte har signalsystem och kompetens för att hejda ohälsan innan den inträffat. Och det är då den börjar kosta. Att arbeta på ett strukturerat sätt med förebyggande åtgärder är därför en viktig poäng i den modell vi skapat. Om sjukdom ändå inträffar gäller det också att ha en fungerande process för vård och rehabilitering så att den anställde snabbt kommer tillbaka i arbete, säger Ingrid Jansson, chef Produkt.
 
- När ett företag arbetar förebyggande vet vi att risken för ohälsa minskar och kan därför sänka premierna. Lönsam Hälsa är ett led i SEB Trygg Livs ambition att komplettera den offentliga välfärden med försäkringslösningar och tillhörande tjänster.
 
För att ge företagen bästa möjliga hjälp sker Lönsam Hälsa i ett nära samarbete med flera partners som valts ut efter en lång och noggrann urvalsprocess.
 
De företag som visar ett genuint engagemang för att bli ett "friskt" företag, har bäst förutsättningar att lyckas. Ett av de företag vi arbetar med i ett inledningsskede är Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
 
- Vi ser ett stort värde i att arbeta med ett koncept som tydliggör våra ansträngningar att bli ett friskare företag, säger Britt Jenander, personalchef på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.