Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB säljer aktier i danska Amagerbanken

SEB har sålt aktier i danska Amagerbanken. Efter försäljningen kvarstår SEB som ägare till knappt 5 procent av aktierna i Amagerbanken
 
SEB har varit ägare i Amagerbanken sedan 1999, då SEB vid försäljningen av sakförsäkringsbolaget Trygg-Hansa till danska Codan erhöll en större aktiepost i Amagerbanken som dellikvid. Under perioden fram till 2003 har SEB ökat andelen så att banken i början av 2004 ägde mer än 30 procent av aktiekapitalet i Amagerbanken.
 
Under perioden 1999-2003 har SEB och Amagerbanken fört diskussioner om möjligheter till ett närmare strategiskt samarbete. Det har dock visat sig att det inte funnits tillräcklig stark gemensam grund för att bygga ett sådant samarbete.
 
Under tiden har värdet på Amagerbankens aktier stigit, vilket idag betyder en reavinst på de sålda aktierna om cirka 170 Mkr.
 
SEB har sedan 1997 betydande aktiviteter i Danmark inom Merchant Banking, Asset Management, Nordic Retail & Private Banking, Enskilda Securities samt SEB Kort (Diners). Totalt har dessa verksamhetsområden årliga intäkter på över 800 Mkr. Försäljningen av aktierna i Amagerbanken förändrar inte SEB:s målsättning att fortsätta växa i Danmark.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till 1 279 miljarder kronor och förvaltat kapital till 822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com