Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB har återköpt aktier

SEB har idag återköpt 6 200 000 SEB-aktier av serie A till en kurs på 108:50 kronor som säkerhet för personaloptionsprogram. Bankens aktuella innehav av egna aktier av serie A uppgår därmed till 19 400 000 aktier. SEB innehar sedan tidigare 13 200 000 SEB A-aktier för 2002 och 2003 års personaloptionsprogram.
 
Ett återköp enligt ovan skulle för 2003 ha inneburit att räntabiliteten på eget kapital ökat till 12,5 procent från 12,3 procent och att vinsten per aktie stigit till 8:30 kronor från 8:22. Samtidigt skulle primärkapitalrelationen ha minskat till 7,84 procent från 7,97 procent och den totala kapitaltäckningsrelationen till 10,10 procent från 10,23 procent.
 
Det totala antalet aktier i SEB uppgår till 704 557 680, varav 673 784 123 aktier av serie A och 30 773 557 aktier av serie C.
 
  
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till 1 279 miljarder kronor och förvaltat kapital till 822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com
 
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Wikman, koncerninformationschef, 08-763 81 25, 070-763 81 25
Per Anders Fasth, chef Investor Relations, 08-763 95 66, 070-573 45 50