Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB förvärvar ukrainsk bank

  • SEB:s dotterbank i Litauen, Vilniaus Bankas, har tecknat avtal som ger den rätten att förvärva mer än 90 procent av aktierna i den ukrainska banken Bank Agio. Investeringen motsvarar cirka 200 Mkr. Transaktionen förutsätter tillstånd från de nationella myndigheterna i Litauen och Ukraina.
  • Förvärvet ska ses mot bakgrund av SEB:s ambitioner att stärka positionen i norra Europa liksom att möta ökade behov bland koncernens företagskunder till följd av ökad affärsverksamhet i Östeuropa.
  • Vilniaus Bankas är Litauens ledande bank med en marknadsandel på cirka 40 procent och mer än 530 000 kunder. Den 30 juni 2004 uppgick bankens totala tillgångar till över 2,7 miljarder euro.
Bank Agio grundades 1991 och har 12 bankkontor. Över 70 procent av dess kundbas är små- och medelstora företag. Med totala tillgångar på 58 miljoner euro är Bank Agio nummer 53 bland 157 verksamma banker i Ukraina.
 
En kraftigt expanderande inhemsk marknad liksom ökad köpkraft har varit viktiga drivkrafter bakom Ukrainas höga tillväxttal. På senare år har BNP ökat med i snitt 7 procent årligen.
 
- SEB har en klar fördel utifrån våra erfarenheter av att framgångsrikt integrera de tre baltiska bankerna. Vilniaus Bankas har flera år i rad korats till nummer 1 bland de litauiska bankerna. Med det förestående förvärvet kommer SEB att vara den första nordiska banken på plats i Ukraina, säger Mats Kjaer, vice VD i SEB och chef för division Eastern European Banking.
 
Förvärvet kan också ses som ett sätt för SEB att bidra till att utveckla banksektorn i Ukraina.
 
- Det är positivt att utländska banker som SEB ser möjligheter på den ukrainska marknaden. Det är av stor betydelse för landets bankmarknad och sänder en positiv signal till övriga utländska investerare. Vi är intresserade av att stödja SEB:s verksamhet i Ukraina och vi undersöker nu olika möjligheter för hur vi kan göra det, säger Jean Lemierre, chef för Europeiska utvecklingsbanken, ERBD.
 
En pressträff hålls idag den 4 oktober kl 14.00 på Kungsträdgårdsgatan 8.
 
Vid pressträffen medverkar SEB:s koncernchef Lars H Thunell, chefen för Eastern European Banking, Mats Kjaer, och VD för Vilniaus Bankas, Julius Niedvaras.
För mer information om Ukrainas ekonomi och banksektor se www.sebgroup.com.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20,000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.