Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB förstärker ledningen i Finland

- Finland intar en central position i SEBs nordiska och baltiska verksamhet i och med de betydande och ökande flöden som finns inom regionen, säger Magnus Carlsson, ställföreträdande chef för division Corporate & Institutions. - Vi vill ta vara på den potential för tillväxt som vi ser i regionen, och med Jan Stjernström som chef för den förstärkta ledningsgruppen är vi väl positionerade att göra det. Han kommer till oss med internationell och gedigen erfarenhet av bankverksamhet och med ett gott kontaktnät inom de för regionen mest intressanta industrisektorerna.
 
I tillägg till sin nya roll som chef för SEB Merchant Banking, utses Jan Stjernström även till landchef i Finland.
 
Stjernström ha mer än 20 år erfarenhet från Citigroup, där han haft en rad ledande positioner över åren. Mellan åren 2001 och 2003 var han Citigroups landchef i Finland. Senast har han verkat i London som ansvarig för Citigroups Europeiska kundansvarsteam för kemisk-, pappers-, massa- & förpackningsindustri.
 
Erkka Hopponen kommer från Citigroup i Finland där han senast varit chef för kundhandel med institutionella nordiska valutaaktörer
 
Mika Vihtonen har tidigare arbetat för Goldman Sachs i London och senast för ABN Amro i Finland.
 
Förstärkningen av ledningsstrukturen i SEB Merchant Banking i Finland ger Thomas Ahlström möjlighet att helt koncentrera sig på att vidareutveckla SEB:s relationer med större företagskunder och finansiella institutioner samt etablera lokal expertis inom fastighetsfinansiering.
 
- Vi har avsevärt ökat vår affärsvolym med finska och regionala motparter det senaste året, både vad avser företag och finansiella institutioner, säger  Thomas Ahlström. - Detta illustreras bl a av att vi arrangerat sex lånesyndikeringar, genomfört flera stora fastighetsfinansieringar samt kraftigt utökat vår värdepappershanteringsaffär. Att vi  nu stärker vårt ledningsteam gör oss ännu starkare och ger oss möjlighet att växa ytterligare.
 
SEB i Finland tillhandahåller ett komplett utbud av banktjänster för företag och finansiella institutioner inkluderande valuta-, ränte- och skuldmarknadsprodukter, cash management,  finansiering, värdepappersförvaring och clearing. SEB erbjuder kapitalförvaltning genom Gyllenberg; investment banking via Enskilda Securities; samt Diners Clubs korttjänster genom SEB Kort. SEB har verkat lokalt i Finland sedan 1994 och är medlem av Helsingfors fondbörs.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.