Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB förenklar ränteräkning

Den 1:a mars inför SEB ett nytt, modernt regelverk för ränteräkning. I korthet innebär förändringarna att
  • kunden alltid får ränta direkt från och med dagen efter en insättning, även om den dagen är en lördag, söndag eller helgdag.
  • alla insättningar och uttag som görs samma dag kvittas mot varandra i ränteberäkningen
Förändringen gäller alla kunder med inlåningskonto i svenska kronor.
  • Syftet är bland annat att öka kundnöjdheten genom enklare och tydligare regler för ränteräkning, valutering och kvittning, säger Fleming Carlborg, vice VD i SEB. Ett enklare och tydligare system är bra för våra kunder samtidigt som vi vinner på att riskerna för fel i vår handläggning minskar.
  • Det handlar också om en anpassning till var och när merparten av kunderna utför sina bankärenden. Dagens ränteräkning utgår från en tid då all hantering var manuell och ärendena uträttades på bankkontor under 5 dagar i veckan. Men i dag är vi tillgängliga 24 timmar om dygnet via internet och telefon, vilket bättre avspeglas i de nya reglerna.
Samtliga SEB-kunder informerades om de nya reglerna i samband med årsbeskeden.
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell bankgrupp för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 672 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,5  miljoner internetkunder. Den 31 december 2002 uppgick koncernens balansomslutning till 1 241 miljarder kronor och förvaltat kapital till 742 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.seb.net.