Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB etablerar kontor i Shanghai

Som ett led i att ytterligare förbättra servicen till vår kundbas har SEB för avsikt att ansöka om banklicens för att öppna kontor i Shanghai.
 
- Bland SEB:s kunder är Kina är en av de marknader som växer snabbast. Kinas betydelse globalt i termer av potentiell marknad och centrum för produktion ökar för varje dag. Genom den här investeringen kan vi erbjuda kunderna än bättre service och då på plats i en region som är av väsentlig betydelse för dem, säger SEB:s koncernchef Lars H Thunell.
- Utöver företagsaffären ger en expansion i Kina oss möjlighet att undersöka potentialen för ytterligare verksamhet inom Privat Banking och kapitalförvaltning.
 
SEB har varit verksam i Asien i 25 år via kontor i Beijing och Singapore. SEB:s Beijingkontor kommer att fortsätta att fokusera på försäljning och service till kunder.  
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,8 miljoner internetkunder. Den 30 juni 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 404 miljarder kronor och förvaltat kapital till 858 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
 
För ytterliga information kontakta:
Viveka Hirdman-Ryrberg, Presschef; 08-763 8577, 070-550 35 00