Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB bildar ny affärsenhet - Commercial Real Estate

SEB har beslutat att bilda en ny affärsenhet, Commercial Real Estate, för att stärka relationen med kommersiella fastighetskunder i SEB och ta tillvara potentialen på denna marknad. Den nya enheten, som blir en del av SEB Merchant Banking, består av de befintliga kommersiella fastighetsaffärerna inom division Corporate & Institutions och SEB AG Group i Tyskland.
 
Liselotte Hjorth, SEB:s koncernkreditchef och ansvarig för Group Risk Control, har utnämnts till chef för den nya enheten Commercial Real Estate. Liselotte Hjorth blir samtidigt medlem i Corporate & Institutions ledningsgrupp och medlem i ledningen för SEB AG (Vorstand).
 
Johan Andersson, som för närvarande är SEB:s ställföreträdande koncernkreditchef, har utnämnts till ny koncernkreditchef och ansvarig för Group Risk Control.
 
Den nya enheten Commercial Real Estate kommer att bestå av drygt 200 medarbetare som ansvarar för kundrelationerna och cirka 20 procent av SEB:s totala kreditportfölj. Enhetens vinst överstiger 0,5 miljarder kronor. Affärsenheten blir placerad i Frankfurt med start i september 2004.
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern med för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland och Baltikum och drygt 4 miljoner kunder, varav 1,6 miljoner internetkunder. Den 31 december 2003 uppgick koncernens balansomslutning till 1 279 miljarder kronor och förvaltat kapital till
822 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com