Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Betydligt bättre resultat än föregående år

 • Det operativa rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 4 663 Mkr, en ökning med 24 procent jämfört med samma period i fjol.
 • Det operativa rörelseresultatet för andra kvartalet, 2 200 Mkr, var 12 procent högre än motsvarande period 2003 men lägre än för första kvartalet 2004.
 • Nettoresultatet (vinst efter skatt) för första halvåret steg med 24 procent till 3 287 Mkr.
 • Intäkterna steg med 8 procent.
 • De underliggande kostnaderna var stabila, men utfallet påverkades av engångskostnader och höjda prestationsrelaterade ersättningar till följd av det förbättrade resultatet.
 • Kreditförlusterna var fortsatt stabila på en låg nivå.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,2 procent (11,6) och till 19,5 procent (18,3) exklusive goodwill. Vinsten per aktie ökade med 26 procent till 4:78 kronor (3:80).
 • Resultatet av SEB Trygg Livs löpande verksamhet uppgick till 833 Mkr (480) inklusive förändring i övervärde (ej konsoliderat i SEB-koncernens räkenskaper).
 •  
   
  Koncernchefen kommenterar:
  Vår satsningar för att bli en ledande nordeuropeisk bank fortsätter enligt plan. Resultatet för första halvåret 2004 steg med 24 procent till följd av en fortsatt satsning på vårt 3 C-program (customer satisfaction, cross-servicing and cost efficiency). Kundnöjdhet fortsätter att vara högt prioriterad. Aktiviteter för att öka korsförsäljningen i Sverige har lett till ökade volymer inom bolån, fondförsäkring och fonder. Vi har också fått många nya kunder, särskilt bland små och medelstora företag.
   
  De underliggande kostnaderna har varit stabila. Vinstökningen har dock lett till att de prestationsrelaterade ersättningarna ökat.
   
  Våra baltiska banker fortsatte att växa starkt både avseende nya kunder och volymer. Division SEB Baltic & Poland presenterade sitt hittills bästa resultat under andra kvartalet. Även SEB Trygg Liv fortsatte sin positiva utveckling och redovisade sitt hittills bästa kvartalsresultat. Corporate & Institutions levererade återigen ett resultat på över 1 miljard kronor - trots nyinvesteringar för att främja ytterligare tillväxt. Resultatförbättringsprogrammet i Tyskland börjar ge resultat, vilket är nödvändigt i den fortsatt svaga tyska ekonomin.
   
  I juni tog vi två strategiska steg för att stärka vår nordeuropeiska position. Vi tecknade avtal om att förvärva Codan Life, en av de ledande livförsäkringsbolagen i Danmark, och Eurocard Danmark. När dessa två enheter samordnats med SEB-koncernen före årets slut kommer 600 000 kunder att betjänas av 800 anställda i Danmark.
   
  Vi har en unik nordeuropeisk plattform, som vi bygger vidare på steg för steg, såväl organiskt som genom kompletterande förvärv. Vår ambition är att vara mer internationell än de lokala bankerna och mer lokal än de internationella.
   
  Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk.